Vilka är begränsningarna för licensierade svenska kasinon?

17 minutes, 12 seconds Read

Onlinespel är en populär och lukrativ aktivitet för miljontals människor runt om i världen. Alla länder har dock inte samma lagar och regler när det gäller denna form av underhållning. I den här artikeln kommer vi att utforska begränsningarna för licensierade svenska kasinon, som omfattas av strikta regler och begränsningar enligt den svenska spellagen. Vi kommer också att jämföra dem med olicensierade kasinon, som erbjuder mer frihet och flexibilitet men också fler risker och utmaningar för spelarna. I slutet av den här artikeln kommer du att ha en bättre förståelse för för- och nackdelarna med att spela på licensierade och olicensierade kasinon i Sverige.

Introduktion

Prova lyckan på nätcasino utan svensk licens ikväll.

Sverige är ett av de mest utvecklade och progressiva länderna i Europa, med en hög levnadsstandard, en stark ekonomi och en rik kultur. Här finns också en stor och mångsidig spelmarknad, som omfattar olika spelformer som lotterier, sportsbetting, kasinospel, poker, bingo och mycket mer. Enligt statistik från 2019 spelade ca 60% av svenskarna i åldern 16-84 år minst en gång under det senaste året och spenderade i genomsnitt 5 000 SEK (ca 500 EUR) per person.

Fram till nyligen hade Sverige dock ett statligt monopol på onlinespel, vilket innebar att endast ett fåtal operatörer hade tillstånd att erbjuda sina tjänster till svenska spelare. Dessa operatörer var Svenska Spel (det statligt ägda bolaget som driver lotterier, sportspel, poker, bingo, etc. ), ATG (det statliga bolag som bedriver vadhållning på hästar), Folkspel (en ideell förening som bedriver bingo och lotterier för välgörande ändamål), Postkodlotteriet (ett lotteri baserat på postnummer), Miljonlotteriet (ett lotteri som drivs av en handikapporganisation), IOGT-NTO (en nykterhetsrörelse som bedriver lotterier), Spero (ett lotteri som drivs av en organisation för cancerforskning), Kombilotteriet, Penninglotteriet, Svenska Postkodföreningen, Casino Cosmopol, ett statligt bolag som driver fyra landbaserade kasinon i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Under 2018 beslutade dock den svenska regeringen att reformera spelmarknaden och införa ett nytt licenssystem som skulle öppna upp onlinesektorn för konkurrens och reglering. Den nya svenska spellagen trädde i kraft den 1 januari 2019 och ersatte den tidigare lagstiftningen som daterades tillbaka till 1994. De viktigaste målen och principerna i spellagen är att säkerställa konsumentskydd, förhindra brottslig verksamhet och minska spelrelaterade skador. Spellagen syftar också till att skapa lika villkor för alla operatörer som vill erbjuda sina tjänster till svenska spelare, oavsett om de är baserade i Sverige eller utomlands.

Den svenska spellagen och dess konsekvenser

De viktigaste målen och principerna i spellagen

Den svenska spellagen bygger på fyra grundläggande principer:

 • Att spel är en verksamhet av allmänt intresse som kräver särskild uppmärksamhet och reglering.
 • Att spel ska bedrivas på ett lagligt, säkert och tillförlitligt sätt, med en hög nivå av konsumentskydd.
 • Att spel bör ha en måttlig omfattning och inte öka utöver vad som är socialt acceptabelt.
 • Att spel inte ska användas i kriminella eller bedrägliga syften, eller för att finansiera terrorism eller annan olaglig verksamhet.

För att uppnå dessa principer fastställer spellagen ett antal regler och krav för operatörer som vill tillhandahålla speltjänster i Sverige. Dessa inkluderar:

 • Att erhålla en licens från Spelinspektionen, den statliga myndighet som ansvarar för tillsyn och reglering av spelmarknaden.
 • Betalning av årsavgift och 18% skatt på bruttospelintäkter (skillnaden mellan insatser och vinster) till den svenska staten.
 • Implementering av spelansvarsåtgärder, såsom att tillhandahålla information och verktyg för spelare att sätta gränser för insättningar, förluster, tid eller självutesluta sig från spel.
 • Säkerställa rättvisa och transparenta spelresultat genom att använda certifierade slumptalsgeneratorer och följa tekniska standarder och krav.
 • Skydda spelarnas personuppgifter och pengar genom att använda säkra krypteringsmetoder och segregerade konton.
 • Förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism genom att verifiera spelarnas identitet och rapportera misstänkta transaktioner.
 • Samarbeta med Lotteriinspektionen och andra myndigheter i händelse av utredningar eller revisioner.

Licenssystemet och dess krav

Den svenska spellagen introducerar ett nytt licenssystem som täcker sex olika kategorier av spel:

 1. Statligt ägda spel: Detta är spel som drivs av staten eller statligt ägda företag, såsom lotterier, sportvadhållning, poker, bingo etc. Licensen för dessa spel beviljas av regeringen och gäller för en obestämd tidsperiod.
 2. Spel för allmännyttiga ändamål: Detta är spel som drivs av ideella organisationer för välgörenhets- eller allmännyttiga ändamål, såsom lotterier, bingo etc. Licensen för dessa spel beviljas av Lotteriinspektionen eller den lokala kommunen och är giltig i upp till fem år.
 3. Kommersiellt onlinespel: Detta är spel som drivs av privata operatörer online, såsom kasinospel, slots, poker, bingo etc. Licensen för dessa spel beviljas av Lotteriinspektionen och är giltig i upp till fem år.
 4. Vadslagning: Detta är spel som innebär att man satsar pengar på resultatet av händelser eller aktiviteter, såsom sportspel, hästkapplöpningsspel, fantasy betting etc. Licensen för dessa spel beviljas av Lotteriinspektionen och är giltig i upp till fem år.
 5. Landbaserat kommersiellt spel: Detta är spel som drivs av privata operatörer i fysiska lokaler, såsom kasinon, spelautomater etc. Licensen för dessa spel beviljas av Lotteriinspektionen och är giltig i upp till fem år.
 6. Spel på fartyg i internationell trafik: Detta är spel som drivs av operatörer ombord på fartyg som seglar utanför svenskt territorialvatten, såsom kasinon, spelautomater etc. Licensen för dessa spel beviljas av Lotteriinspektionen och är giltig i upp till fem år.

För att ansöka om licens i någon av dessa kategorier måste operatörerna uppfylla flera kriterier, t.ex:

 • Ha en juridisk person eller en representant i Sverige.
 • Ha tillräckliga finansiella resurser och solvens.
 • Har tillräcklig kunskap och erfarenhet inom spelsektorn.
 • Har ett gott anseende och integritet.
 • Har en adekvat

  organisationsstruktur och styrning.

 • Har en tydlig och detaljerad affärsplan och strategi.
 • Har en säker och tillförlitlig teknisk plattform och system.
 • Har en omfattande och effektiv policy och rutiner för ansvarsfullt spelande, bekämpning av penningtvätt och dataskydd.

Lotteriinspektionen tar ut olika avgifter för handläggning och beviljande av licenser, beroende på kategori och omfattning av spelverksamheten. Avgifterna varierar från 2 000 SEK (cirka 200 EUR) till 700 000 SEK (cirka 70 000 EUR) för ansökan, och från 5 000 SEK (cirka 500 EUR) till 30 000 000 SEK (cirka 3 000 000 EUR) för den årliga tillsynen.

Verkställighet och sanktioner vid bristande efterlevnad

Lotteriinspektionen är den huvudsakliga regleraren och tillsynsmyndigheten för spelmarknaden i Sverige. Den har befogenhet och skyldighet att övervaka och inspektera alla licensierade och olicensierade operatörer som erbjuder speltjänster till svenska spelare. Myndigheten har också befogenhet att utfärda varningar, förelägganden, böter eller återkalla licenser till operatörer som bryter mot spellagen eller villkoren i sina licenser. Lotteriinspektionen kan också begära hjälp från andra myndigheter, såsom polisen, skatteverket eller konsumentverket, för att verkställa sina beslut eller för att utreda brott relaterade till spel.

Spelinspektionen kan införa administrativa sanktioner mot operatörer som bryter mot spellagen eller sina licensvillkor. Dessa sanktioner inkluderar :

 • Böter: Spelinspektionen kan utdöma böter på mellan 5 000 SEK (cirka 500 EUR) och 50 000 000 SEK (cirka 5 000 000 EUR), beroende på hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått, operatörens omsättning och den potentiella skada som orsakats konsumenter eller samhället.
 • Återkallelse av licens: Spelinspektionen kan återkalla licensen för en operatör som begår allvarliga eller upprepade överträdelser av spellagen eller sina licensvillkor, eller som underlåter att betala sina avgifter eller skatter.
 • Blockering av webbplatser: Spelinspektionen kan beordra internetleverantörer att blockera åtkomst till webbplatser som erbjuder olicensierade speltjänster till svenska spelare.
 • Blockering av betalningar: Lotteriinspektionen kan förelägga betaltjänstleverantörer att blockera transaktioner mellan olicensierade aktörer och svenska spelare.

Utöver administrativa sanktioner kan operatörer som erbjuder speltjänster utan licens eller som underlättar olagligt spel åtalas för brott enligt brottsbalken. Dessa åtal inkluderar :

 • Olagligt spelande: Detta definieras som tillhandahållande av speltjänster utan licens eller i strid med en licens. Straffet för detta brott är böter eller fängelse i upp till sex månader.
 • Främjande av hasardspel: Detta definieras som reklam för eller marknadsföring av speltjänster utan licens eller i strid med en licens. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i upp till två år.
 • Fusk vid spel: Detta definieras som att använda bedrägeri, manipulation eller andra oärliga medel för att påverka resultatet av ett spel eller för att få en orättvis fördel. Straffet för detta brott är böter eller fängelse i upp till två år.
 • Penningtvätt: Detta definieras som att dölja eller överföra pengar som härrör från brottslig verksamhet, t.ex. olagligt spel. Straffet för detta brott är böter eller fängelse i upp till sex år.

För- och nackdelar med att spela på svenska casinon med svensk licens

Fördelarna med att spela på licensierade svenska kasinon

Att spela på licensierade svenska casinon har många fördelar för spelare som vill spela online i Sverige. Några av dessa fördelar är:

 • Trygghet och säkerhet: Att spela på licensierade svenska kasinon innebär att spelarna kan njuta av en trygg och säker spelmiljö, där deras personuppgifter och pengar skyddas av krypteringsmetoder och segregerade konton. Licensierade operatörer måste också följa tekniska standarder och krav som säkerställer rättvisa och transparenta spelresultat.
 • Konsumentskydd: Att spela på licensierade svenska kasinon innebär att spelarna kan dra nytta av konsumenträttigheter och tvistlösningsmekanismer som garanteras av spellagen och konsumentskyddslagen. Licensierade operatörer måste också tillhandahålla information och verktyg för spelare att sätta gränser för insättningar, förluster, tid eller självutesluta sig från spel. Spelare kan dessutom kontakta Spelinspektionen eller andra myndigheter om de har klagomål eller problem med licensierade operatörer.
 • Skattebefrielse: Att spela på licensierade svenska kasinon innebär att spelare inte behöver betala någon skatt på sina vinster från spel. Enligt inkomstskattelagen betraktas vinster från spel inte som skattepliktig inkomst i Sverige, så länge de erhålls från licensierade operatörer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om spelare vinner från olicensierade operatörer utanför EES måste de dock deklarera och betala skatt på sina vinster.

Nackdelarna med att spela på licensierade svenska kasinon

Att spela på licensierade svenska kasinon har också vissa nackdelar för spelare som vill spela online i Sverige. Några av dessa nackdelar är:

 • Färre valmöjligheter: Att spela på licensierade svenska kasinon innebär att spelarna har färre val av spel och bonusar än att spela på olicensierade kasinon. Detta beror på att licensierade operatörer måste följa strikta regler och begränsningar som begränsar variationen och kvantiteten av deras spelprodukter. Till exempel kan licensierade operatörer bara erbjuda en bonus per spelare, och de måste sätta en maxgräns på 5 000 SEK (cirka 500 EUR) per vecka för insättningar.
 • Strikta regler: Att spela på licensierade svenska kasinon innebär att spelarna måste följa strikta regler och krav som kan påverka deras spelupplevelse. Till exempel måste licensierade operatörer verifiera spelarnas identitet och ålder innan de tillåter dem att spela, och de måste rapportera spelarnas spelaktiviteter till den svenska spelmyndigheten. Dessutom måste spelarna acceptera villkoren i spellagen och deras licens när de registrerar sig hos en licensierad operatör.
 • Skatteskyldighet: Att spela på licensierade svenska kasinon innebär att spelare kan behöva betala skatt på sina vinster från spel om de spelar hos olicensierade operatörer utanför EES. Som tidigare nämnts är vinster från spel inte skattepliktiga i Sverige om de erhålls från licensierade operatörer inom EES. Om spelarna vinner från olicensierade operatörer utanför EES måste de dock deklarera och betala skatt på sina vinster, enligt inkomstskattelagen . Skattesatsen beror på vinstens art och storlek, men kan vara så hög som 30%.

Alternativen till att spela på licensierade svenska casinon

Anledningarna till att vissa spelare väljer att spela på olicensierade casinon

Trots riskerna och utmaningarna med att spela på olicensierade casinon väljer vissa spelare fortfarande att göra det av olika anledningar. Några av dessa skäl är:

 • Mer frihet och flexibilitet: Att spela på olicensierade kasinon innebär att spelarna kan njuta av mer frihet och flexibilitet i sina spelaktiviteter, eftersom de inte är bundna av reglerna och begränsningarna i spellagen eller sin licens. Till exempel kan olicensierade operatörer erbjuda fler spel och bonusar än licensierade operatörer, och de kan också tillåta spelare att spela anonymt eller med kryptovalutor.
 • Bättre erbjudanden och kampanjer: Att spela på olicensierade kasinon innebär att spelare kan dra nytta av bättre erbjudanden och kampanjer än att spela på licensierade kasinon. Detta beror på att olicensierade operatörer kan konkurrera mer aggressivt med licensierade operatörer genom att erbjuda mer attraktiva och generösa incitament för att locka och behålla kunder. Till exempel kan olicensierade operatörer erbjuda flera bonusar per spelare, såsom välkomstbonusar, reload-bonusar, free spins, cashback, lojalitetsprogram etc.
 • Undvikande av skatter och verifieringsförfaranden: Att spela på olicensierade kasinon innebär att spelare kan undvika att betala skatt på sina vinster från spel eller genomgå verifieringsförfaranden före eller efter spel. Detta beror på att olicensierade operatörer inte rapporterar spelarnas spelaktiviteter till den svenska spelmyndigheten eller andra myndigheter, och de kräver inte att spelarna tillhandahåller personlig eller finansiell information för att registrera sig eller ta ut pengar. Detta innebär emellertid också att spelarna inte har något rättsligt skydd eller någon möjlighet att överklaga vid problem eller tvister med olicensierade operatörer.

Risker och utmaningar med att spela på casinon utan licens

Att spela på olicensierade kasinon innebär också många risker och utmaningar för spelare som vill spela online i Sverige. Några av dessa risker och utmaningar är:

 • Juridiska konsekvenser: Att spela på olicensierade kasinon innebär att spelare kan drabbas av rättsliga konsekvenser för brott mot spellagen eller andra lagar relaterade till spel. Som tidigare nämnts kan Lotteriinspektionen ålägga administrativa sanktioner för operatörer som erbjuder speltjänster utan licens eller i strid med en licens, såsom böter, återkallelse av licens, blockering av webbplatser eller betalningsblockering. Dessutom kan brottsbalken ålägga straffrättsliga avgifter för operatörer eller spelare som deltar i olagligt spel, främjande av spel, fusk vid spel eller penningtvätt.
 • Förlorar pengar eller personlig information: Att spela på olicensierade kasinon innebär att spelare kan förlora pengar eller personlig information på grund av orättvisa eller bedrägliga metoder från olicensierade operatörer. Detta beror på att olicensierade operatörer inte behöver följa tekniska standarder och krav som säkerställer rättvisa och transparenta spelresultat, och de behöver inte heller skydda spelarnas personuppgifter och pengar genom krypteringsmetoder och segregerade konton. Dessutom kan olicensierade operatörer använda bedräglig eller vilseledande reklam eller marknadsföringsstrategier för att locka kunder att sätta in pengar eller avslöja känslig information.
 • Ingen möjlighet till prövning eller stöd: Att spela på olicensierade kasinon innebär att spelare inte har någon möjlighet att få hjälp eller stöd i händelse av problem eller tvister med olicensierade operatörer. Detta beror på att olicensierade operatörer inte behöver tillhandahålla konsumenträttigheter och tvistlösningsmekanismer som

  garanteras av spellagen och konsumentskyddslagen. Licensierade operatörer måste också samarbeta med Spelinspektionen eller andra myndigheter i händelse av utredningar eller revisioner. Spelare kan inte heller kontakta Lotteriinspektionen eller andra myndigheter för klagomål eller problem med olicensierade operatörer, och de kan inte heller söka juridisk rådgivning eller hjälp från advokater eller konsumentorganisationer.

Slutsats

Sammanfattningsvis har spel på licensierade svenska kasinon sina fördelar och nackdelar, såväl som sina alternativ. Licensierade svenska kasinon erbjuder en säker, rättvis och transparent spelmiljö, med en hög nivå av konsumentskydd och skattebefrielse. Men de har också färre val av spel och bonusar, strikta regler och krav samt skatteplikt för vinster från olicensierade operatörer utanför EES. Casinon utan licens erbjuder mer frihet och flexibilitet, bättre erbjudanden och kampanjer, och undviker skatter och verifieringsförfaranden. Men de har också rättsliga konsekvenser, förlorar pengar eller personlig information och ingen regress eller support.

Därför bör spelare som vill spela online i Sverige väga för- och nackdelar med att spela på licensierade och olicensierade kasinon, och fatta ett välgrundat och ansvarsfullt beslut baserat på deras preferenser och omständigheter. De bör också vara medvetna om riskerna och utmaningarna med att spela på olicensierade kasinon, och vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig mot potentiell skada. Några av tipsen och rekommendationerna för spelare som väljer att spela på olicensierade kasinon är

 • Gör lite efterforskningar om den olicensierade operatörens rykte och tillförlitlighet innan du registrerar dig eller sätter in pengar.
 • Läs noga igenom den olicensierade operatörens regler och villkor och förstå de risker som finns.
 • Använd en separat e-postadress och ett separat lösenord för spelkonton.
 • Använd en säker betalningsmetod som inte avslöjar personlig eller finansiell information.
 • Sätt upp en budget och en tidsgräns för spelandet och håll dig till dem.
 • Undvik att spela när du är påverkad av alkohol eller droger.
 • Sök hjälp hos professionella eller självhjälpsorganisationer om spelandet blir ett problem.

Vi hoppas att den här artikeln har gett dig lite användbar information och insikter om begränsningarna för licensierade svenska kasinon och deras alternativ. Om du har några frågor, kommentarer eller feedback är du välkommen att dela med dig av dem i avsnittet nedan. Tack för att du läste!

Vanliga frågor

F: Vad är den svenska spellagen? S: Den svenska spellagen är den lag som reglerar spelmarknaden i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 2019 och ersatte den tidigare lagstiftningen som daterades tillbaka till 1994. De huvudsakliga målen och principerna för spellagen är att säkerställa konsumentskydd, förhindra brottslig verksamhet och minska spelrelaterade skador.
F: Vilka typer av spellicenser finns tillgängliga i Sverige? S: Den svenska spellagen inför ett nytt licenssystem som omfattar sex olika kategorier av spel: statligt ägda spel, spel för allmännyttiga ändamål, kommersiellt onlinespel, vadhållning, landbaserat kommersiellt spel och spel på fartyg i internationell trafik. För att få en licens i någon av dessa kategorier måste operatörerna uppfylla flera kriterier och betala avgifter och skatter till den svenska staten.
F: Vilka är fördelarna med att spela på licensierade svenska kasinon? S: Att spela på licensierade svenska kasinon har många fördelar för spelare som vill spela online i Sverige. Några av dessa fördelar är: trygghet och säkerhet, konsumentskydd och skattebefrielse.
F: Vilka är nackdelarna med att spela på licensierade svenska kasinon? S: Att spela på licensierade svenska kasinon har också vissa nackdelar för spelare som vill spela online i Sverige. Några av dessa nackdelar är: färre valmöjligheter, strikta regler och skatteplikt.
F: Vilka är alternativen till att spela på licensierade svenska kasinon? S: Alternativen till att spela på licensierade svenska kasinon är att spela på olicensierade kasinon, som erbjuder mer frihet och flexibilitet men också fler risker och utmaningar för spelarna. Några av dessa risker och utmaningar är: rättsliga konsekvenser, förlust av pengar eller personlig information, och ingen möjlighet att få hjälp eller stöd.